Dječji vrtić Konavle – IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU

Dječji vrtić Konavle

Put od Cavtata b.b.

20210 Cavtat

 

Br: 146/2012.

 

Cavtat, 30.12.2012.

 

Na temelju članka 20. stavak. 3. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11 ) Ravnateljica Dječjeg vrtića Konavle donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU

 

U Planu nabave za 2012. godinu br: 11/2012. od 27. veljače 2012. godine pod rednim brojem 3. umjesto:

 

 

3.

 

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

 

 

69.105.69

 

 

 

ugovor

 

 

 

bagatelna nabava

 

treba stajati:

 

 

3.1.

 

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

 

 

56.000,00

 

 

 

ugovor

 

 

 

bagatelna nabava

 

3.2

 

Papirnata konfekcija i tekući sapun

 

 

40.000,00

 

 

 

ugovor

 

 

 

bagatelna nabava

 

Pod rednim brojem 8. umjesto 552.845,52 treba stajati 602,845,52.

 

Pod rednim brojem 17. umjesto 32.520,32 treba stajati 48.000,00.

 

Ove Izmjene i dopune Plana nabave objavit će se na internetskim stranicama Općine Konavle www.opcinakonavle.hr.

 

Ravnateljica:

Jadranka Trojanović