Špilja Šipun spremna za posjetitelje

dodatno turistički vrednovati zaštićena prirodna područja, učiniti ih dostupnijima turistima, ali ih ujedno i dodatno zaštititi.
Inače, špilja Šipun, poznata po velikom jezeru koje se nalazi u njezinoj unutrašnjosti, smještena na sjeveroistočnom dijelu poluotoka Rat u Cavtatu još je od 1963. godine zaštićeni geomorfološki spomenik prirode. U njoj je tijekom brojnih istraživanja pronađeno više od 60 različitih organizama.
Osim, špilje Šipun, projektom „Priroda za budućnost” u Dubrovačko – neretvanskoj županiji obuhvaćeni su i neki drugi lokaliteti, poput Majkova, sela u Dubrovačkom primorju u kojima se nalazi herpetološki rezervat u proglašenju, Baćinskih jezera te Parka prirode Lastovsko otočje. Riječ je o područjima na kojima su provedeni mali infrastrukturni radovi te opremanje.