Obavijest o financiranju javnih potreba u 2013.g

Ured načelnika

 

KLASA: 022-03/01-12-243

UR.BROJ: 2117/02-02/3-12-2

Cavtat,   31. prosinca 2012.

 

Predmet – Financiranje javnih potreba u 2013. g.,

Obavijest – dostavljena svim korisnicima!

Poštovani,

Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 25. sjednici održanoj 25. studenoga 2012. godine donijelo je Raspored financijskih sredstava za 2013. po korisnicima i objavilo ga u Službenom glasniku Općine Konavle broj 09/12.

Sredstva će se doznačavati prema Odluci o financiranju javnih potreba u 2013. godini.

Posebno skrećemo pozornost na obvezu predaje financijskih izvještaja za 2012. (članak 4. Odluke) nadležnim institucijama i dostavljanje istih Općini Konavle. Do izvršenja Vaše obveze iz članka 4. Odluke neće se doznačavati raspored sredstava korisnicima za 2013.


U privitku Vam dostavljamo:

– Odluku o financiranju javnih potreba u 2013.,

– Zahtjev za sredstva u 2013. i

– Obrazac za izvješće o provedbi programa / projekta sa financijskim pokazateljima o utrošenim sredstvima u 2013.

 

pdf_icon
Odluka o financiranju javnih potreba u 2013.
pdf_icon
Zahtjev za sredstva u 2013.
MS-Excelpdf_icon
Obrazac za izvješće o provedbi programa / projekta
sa financijskim pokazateljima o utrošenim sredstvima u 2013.

 

Novčana sredstva za 2013. se isplaćuju na temelju Zahtjeva za isplatu sredstava iz Proračuna i Izvješća o utrošku prethodno doznačenih sredstava.


S poštovanjem,

Načelnik

Luka Korda