Objava o Prethodnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONAVLE

Općinski načelnik                                                               

                  

                                                         

Na temelju članka 79., 83., Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Općina Konavle, općinski načelnik objavljuje

 

PRETHODNU RASPRAVU

O Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle

 

Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu predmetnih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle održat će se

 

16. travnja 2013. u Domu kulture u Cavtatu, 20 210 Cavtat u 9:00 sati

 

Na sudjelovanje u prethodnoj raspravi pozivaju se isključivo nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i sudionici određeni Odlukom o izradi prostornog planiranja, koji osiguravaju podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle.

 

Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka, te usaglašavanjem interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.

 

Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga IDPPUO-a mogu se dostaviti i pisanim putem na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20 210 Cavtat, najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Prethodne rasprave i to zaključno sa 2. svibnja 2013. godine.