Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Konavle

                     
       HR grb              
                     
    REPUBLIKA HRVATSKA

         
  OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

     
  OPĆINE KONAVLE

     
                     
  Na temelju članka 68. i 69. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”,broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

 
                     
  R J E Š E N J E

 
  O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 
  NA PODRUČJU OPĆINE KONAVLE

 
                     
  Na području OPĆINE KONAVLE određuju se biračka mjesta

 
                     
                     
  1. Biračko mjesto broj

1.

       
  CAVTAT

 
  DOM KULTURE, CAVTAT BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
                     
  CAVTAT: ANTUNA MIHANOVIĆA, BOGIŠIĆEVA, BOGIŠIĆEVA TIHA, BRANKA KOVAČEVIĆA,
BRUNA BUŠIĆA, BUKOVČEVA, DR. VLADKA MAČEKA, ĐURA BASARIČEKA, FRANA LAUREANA,
FRANKOPANSKA, GUNDULIĆEVA, IZNAD TIHE, JOSIPA KOSORA, JURJA DALMATINCA,
JURJA KLOVIĆA, KLAIĆEVA, KNEZA DOMAGOJA, KONAVOSKA, KVATERNIKOVA,
LJUDEVITA GAJA, MEČAJAC, NIKA PUŠIĆA, OBALA DR. ANTE STARČEVIĆA, EPIDAURUSA,
PAVLA RADIĆA, PLOSNI RAT, PREČICA, PRERADOVIĆEVA, PRIJEKO, PUT BRIJEGA,
PUT OD CAVTATA, PUT TIHE, S.S.KRANJČEVIĆA, STJEPANA RADIĆA, SUPILOVA,
SVETOG NIKOLE, ŠETALIŠTE RAT, ŠTROSMAJEROVA, TINA PATIJERE, TORANJ,
TRUMBIĆEV PUT, VLAHA PALJETKA, VULIČEVIČEVA, ZIDINE, ZORINA, ZRINSKIH

 
                     
  2. Biračko mjesto broj

2.

       
  CAVTAT

 
  “Hotel Epidaurus”, CAVTAT, OD ŽALA 1

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
                     
  CAVTAT: BALETINOVA, BASTIJANOVA, OD EPIDAURUSA, GORNJI OBOD I, GORNJI OBOD II,
OD TRAFOA, PAVLOVIĆEVA, POLUGANJE, PUT OD OBODA, SVETE ANE, ŠETALIŠTE ŽAL

 
                     
  3. Biračko mjesto broj

3.

       
  ZVEKOVICA

 
  OMLADINSKI DOM NA ZVEKOVICI, ZVEKOVICA BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
                     
  ZVEKOVICA: MOKRI DO, ODVOJAK I, ODVOJAK II, ODVOJAK III, ODVOJAK IV, ODVOJAK V,
ODVOJAK VI, ODVOJAK VIII, POD HUMAC, PUT PRIDVORJA, PUT USKOPLJA, UZ STARI PUT

 
         
  4. Biračko mjesto broj

4.

   
  ČILIPI

 
  OSNOVNA ŠKOLA “ČILIPI”, ČILIPI BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  ČILIPI: BEROJE, BISTROĆE, ČILIPI, MASJEŠI, MIOČIĆI, RUSIĆI

 
         
  5. Biračko mjesto broj

5.

   
  DUBA KONAVOSKA

 
  DOM MLADEŽI DUBA KONAVOSKA, DUBA KONAVOSKA BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  DUBA KONAVOSKA: DUBA KONAVOSKA

 
         
  6. Biračko mjesto broj

6.

   
  DUBRAVKA

 
  DOM “BUTKOVINA” DUBRAVKA, DUBRAVKA BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  DUBRAVKA: BUTKOVINA, DUBRAVKA, GORNJA DUBRAVKA, PIČETE, DUNAVE: DUNAVE KRAJNJE,
STUPOVLJA, ŠARIJEVIĆI, TORAC

 
         
  7. Biračko mjesto broj

7.

   
  GABRILE

 
  OŠ “GABRILE”, GABRILE BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  GABRILI: GABRILI

 
         
  8. Biračko mjesto broj

8.

   
  GRUDA

 
  OSNOVNA ŠKOLA “GRUDA”, GRUDA BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  GRUDA: BAČEV DO, GRUDA, TUŠIĆI, ZASTOLJE: BARE, CRNJEGOVINA, DOBRUŠA,
PODBRAJKOVIĆI, ZASTOLJE

 
         
  9. Biračko mjesto broj

9.

   
  KOMAJI

 
  DOM KULTURE “KOMAJI”, KOMAJI BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  KOMAJI: DONJE SELO, DUBRAVE, GORNJE SELO, GRUŠIĆI, KOTARI, VIGNJE, VLAHOTINE

 
         
  10. Biračko mjesto broj

10.

   
  KUNA KONAVOSKA

 
  OSNOVNA ŠKOLA “KUNA KONAVOSKA”, KUNA KONAVOSKA BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  KUNA KONAVOSKA: KUNA KONAVOSKA

 
         
  11. Biračko mjesto broj

11.

   
  LJUTA

 
  PROSTORIJE NK “JADRAN” LJUTA, LJUTA BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  LJUTA: DONJA LJUTA, GORNJA LJUTA, VRELO, VRELO – NJIRIĆI

 
         
  12. Biračko mjesto broj

12.

   
  MIHANIĆI

 
  DOM KULTURE “MIHANIĆI”, MIHANIĆI BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  DRVENIK: DRVENIK, PRIHODNJA, MIHANIĆI: KRALJEVA, MIHANIĆI, MOLJEVINE,
NOSANOVIĆI

 
         
  13. Biračko mjesto broj

13.

   
  MIKULIĆI

 
  MJESNI ODBOR “MIKULIĆI”, MIKULIĆI BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  MIKULIĆI: MIKULIĆI

 
         
  14. Biračko mjesto broj

14.

   
  MOČIĆI

 
  OSNOVNA ŠKOLA “MOČIĆI”, MOČIĆI BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  MOČIĆI: DOBROTA, MOČIĆI

 
         
  15. Biračko mjesto broj

15.

   
  MOLUNAT

 
  OSNOVNA ŠKOLA “MOLUNAT”, MOLUNAT BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  MOLUNAT: MOLUNAT

 
         
  16. Biračko mjesto broj

16.

   
  ĐURINIĆI

 
  DOM KULTURE “ĐURINIĆI”, ĐURINIĆI BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  ĐURINIĆI: DONJI ĐURINIĆI, GORNJI ĐURINIĆI, VIŠNJIĆI

 
         
  17. Biračko mjesto broj

17.

   
  PLOČICE

 
  ZGRADA BIVŠE ČITAONICE “PLOČICE”, PLOČICE BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  PLOČICE: PLOČICE

 
         
  18. Biračko mjesto broj

18.

   
  POLJICE

 
  OSNOVNA ŠKOLA “POLJICE”, POLJICE BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  POLJICE: POLJICE

 
         
  19. Biračko mjesto broj

19.

   
  POPOVIĆI

 
  OSNOVNA ŠKOLA “POPOVIĆI”, POPOVIĆI BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  POPOVIĆI: KOKOTI, POLJE, POPOVIĆI, TEPIN DO

 
         
  20. Biračko mjesto broj

20.

   
  PRIDVORJE

 
  OMLADINSKI DOM “PRIDVORJE”, PRIDVORJE BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  PRIDVORJE: DRAGAVINE, NATRICE, OPRASI DONJI, OPRASI GORNJI, PODVOR, RUDEŽ

 
         
  21. Biračko mjesto broj

21.

   
  LOVORNO

 
  OSNOVNA ŠKOLA “LOVORNO”, LOVORNO BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  LOVORNO: LOVORNO, LOVORNO POLJE

 
         
  22. Biračko mjesto broj

22.

   
  RADOVČIĆI

 
  OSNOVNA ŠKOLA “RADOVČIĆI”, RADOVČIĆI BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  RADOVČIĆI: DONJE SELO, GORNJE SELO, VINOGRADCI

 
         
  23. Biračko mjesto broj

23.

   
  STRAVČA

 
  OSNOVNA ŠKOLA “STRAVČA”, STRAVČA BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  STRAVČA: JAGNJILO, NJIVICE, SELIŠTE, STRAVČA

 
         
  24. Biračko mjesto broj

24.

   
  BROTNICE

 
  OSNOVNA ŠKOLA “BROTNICE”, BROTNICE BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  ŠILJEŠKI: ŠILJEŠKI, BROTNICE: BROTNICE, SEOCE, JASENICE: JASENICE, VELJI DO

 
         
  25. Biračko mjesto broj

25.

   
  USKOPLJE

 
  BOĆARSKI DOM “USKOPLJE” – USKOPLJE, USKOPLJE BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  USKOPLJE: BIJELIĆI, MILJANIĆI, ODVOJAK VII, RAJČEVIĆI

 
         
  26. Biračko mjesto broj

26.

   
  VITALJINA

 
  OSNOVNA ŠKOLA “VITALJINA”, VITALJINA BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  VITALJINA: BEZBOGE, DONJI KRAJ, GORNJI KRAJ, MISLETIĆI, MITROVIĆI

 
         
         
  27. Biračko mjesto broj

27.

   
  VODOVAĐA

 
  OSNOVNA ŠKOLA “VODOVAĐA”, VODOVAĐA BB

 
  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 
         
  PALJE BRDO: GUNJINE, KARASOVIĆI, PALJE BRDO, VODOVAĐA: BANI, DONJE VATAJE,
GORNJE VATAJE, VODOVAĐA

 
         
         
     
     
  CAVTAT, 02.05.2013.

PREDSJEDNIK

 
    Frano Herendija, v.r.

 
         
  5