ODLUKA o odgodi upisa djece u Dječji vrtić Konavle za 20.lipanj 2013.

Dječji vrtić Konavle

Put od Cavtata b.b.

20210 CAVTAT

Br: 32./2013.

U Cavtatu, 28. svibnja 2013.g.

     Na temelju čl. 32. Statuta Dječjeg vrtića Konavle ,Upravno vijeće na 28. sjednici održanoj dana 28.05.2013.g. donijelo je sljedeću

O D L U K U

da se Odluka o upisu djece u pedagošku godinu 2013./2014. koja je trebala biti donesena dana 3. lipnja 2013. godine odgađa za dan 20. lipnja 2013 godine.

Predsjednik UV:

Mario Curić