Odluka o upisu za pedagošku godinu 2013/2014

Na temelju čl. 13. i čl. 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle , nakon što je Komisija za upis završila rad i upoznala članove Upravnog vijeća sa rezultatima upisa djece u jaslice i vrtić u pedagoškoj godini 2013./2014. jednoglasno je donijelo sljedeću

 

O D L U K U

   Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle , pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, objavljuje Listu prednosti i Listu čekanja za pedagošku godinu 2013./2014.

 

– LISTA PREDNOSTI –

 

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE CAVTAT

                                                                                      

Jaslice – mješovita skupina

 

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.                     Roberto Fox                                     6

2.                     Nevio Krešić                                     6

3.                     Vlaho Mihaica                                  6                                

4.                     Petra Gleđ                                        5                                

5.                     Antoni Lončarević                           5

6.                     Petra Jasak                                       5                                                        

7.                     Mia Gluhan                                      5

8.                   Vanesa Primorac                             5

9.                   Sara Primorac                                  5

10.                 Gabriela Leitao                                 5

11.                  Andrea Stjepović                             5                     

12.                   Nicole Đurović                                  5                                

13.                   Ivan Vinković                                   5                                            

14.                   Lovro Medo                                      4                                

15.                   Gabriela Srgota                                4                     

16.                   Borna Kovačević                              4                                

17.                   Pero Đangradović                            4                                     

18.                   Nikola Katušić                                  4                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrtić – mješovita skupina

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.                     Mara Fox                                          7         

2.                     Petrunjela Fox                                  7                                

3.                     Mihaela Bijelić                                  5         

4.                     Paulo Dupčić                                    5                                

5.                     Iva Jasak                                           5                                

6.                     Karla Orepić                                    5                                            

7.                     Nikol Orepić                                     5                                

8.                     Adriana Lucia Miloglav                  5                                

9.                     Jelena Vlahutin                                4                                

10.                   Luka Banović                                   4

11.                   Ivan Kandrač                                   4

12.                   Domagoj Martinko                          4

13.                   Iva Dukić                                          4

 

 

PROGRAM PREDŠKOLE 2,5 h TRI PUTA TJEDNO od 1.10.2013. do 31.5.2013.

                                                                                             ( besplatan za roditelje )

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova             

 

1.                     Ivan Ravlija                                      7

2.                     Petar Klečak                                     5

3.                     Paola Grubišić                                  2

4.                     Ana Bilandžija                                 2

 

 

DJEČJI VRTIĆ KATIĆAN

 

Frano Supilo – jaslice mješovita skupina

 

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.                     Antonija Novak                                5                                            

2.                     Michael Hrošik                                5                                

3.                     Ema Maria Obradović                    5                                

4.                     Nina Vukić                                       4                                

5.                     Gabriela Novaković                         4                                            

6.                     Josipa Korda                                    4                                

7.                     Vlaho Karabegović                          4                                

8.                     Marija Peković                                 4                                                        

9.                     Nina Novak                                      4                                

10.                   Nikša Butijer                                    4                                

11.                   Marta Koče                                      4                                

12.                   Paola Novaković                              4                                                                                            

 

 

Vrtić – mješovita skupina

 

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.                     Filip Schlachter                                7

2.                     Daniel Schlachter                             7

3.                     Ema Hrošik                                      5

4.                     Laura Komnenić                              4

5.                     Matej Milković                                 4

6.                     Helena Matić                                    4

7.                     Marta Strmečki                                4

 

 

PROGRAM PREDŠKOLE 2,5 h TRI PUTA TJEDNO od 1.10.2013.-31.5.2013.

( besplatan za roditelje)

 

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.                     Luka Bokšić                                     4

 

 

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE GRUDA

Jaslice – mješovita skupina

 

 

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova             

 

1.                     Nikola Miletak                                  6

2.                     Teo Miljak                                        5

3.                     Marija Pivčić                                    5

4.                     Petra Monković                                5

5.                     Marko Trković                                 4

6.                     Lucije Trković                                  4

7.                     Matej Cvjetković                              4

8.                     Aurora Baletić                                  4

9.                     Leona Vulić                                      4

10.                   Viktoria Lea Čupić                          4

11.                   Luka Pržić                                        4

12.                   Anđela Kralj                                    4

                      
                                  

                                                   

– LISTA ČEKANJA

 

 

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE CAVTAT

Jaslice – mješovita skupina

 

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.                     Ivan Alfirević                                   4

2.                     Marija Maleš                                    4

3.                     Petar Vezilić                                     4

4.                     Maroje Lazarević                             4

5.                     Ana Kandrač                                               4

6.                     Lara Dučić                                        4

7.                     Karlo Borković                                4

8.                     Niko Srgota                                      4

9.                     Josip Hanzijer                                  4

10.                   Nikol Barušić                                               4

11.                   Marin Prlender                                4         

12.                   Antonela Banović                             4

13.                   Niko Obradović                                4

14.                   Maroje Dupčić                                 4

15.                   Nika Lončar                                     4

16.                   Pavo Brailo                                       4

17.                   Andrija Antun Sukurica                 4

18.                   Roko Gluhan                                               4

19.                   Sara Listar                                        4

20.                   Rea Ilić                                              4

21.                   Antea Lukanović                             4

22.                   Lara Begić                                        4

23.                   Nikša Miljas                                      4

24.                   Mia Franković                                  4

25.                   Kiara Džanković                              4

26.                   Petar Kvesić                                     2

27.                   Gabrijel Katić                                  1

28.                   Manuel Pejić                                     1

29.                   Petra Smiljić                                     1

30.                   Luka Dimnić                                    1

 

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE CAVTAT

Vrtić – mješovita skupina

 

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.                     Jakov Rajčević                                 2                                

2.                     Željko Radoš                                    2                                

3.                     Ivan Orepić                                       1

4.                     Filip Rajič                                         1                                

 

DJEČJI VRTIĆ KATIĆAN

Vrtić – mješovita skupina

 

R.br.               IME I PREZIME               Broj bodova

 

  1.          Petar Radović                                   1

 

 

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE GRUDA

 

Jaslice – mješovita skupina

 

 

R.br.             IME I PREZIME                 Broj bodova

 

  1.            Viktorija Kapetanić                       1

 

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE GRUDA

 

 

Vrtić – mješovita skupina

 

R.br.               IME I PREZIME                 Broj bodova 

 

1.                     Cvijeto Miletak                                 8

2.                     Petra Šapro                                      7

3.                     Ivano Miletak                                   6

4.                     Paula Nina Kukuljica                      6

5.                     Antonio Đuka                                   6

6.                     Mateo Toni Tošić                             5

7.                     Ines Obad                                         5

8.                     Ana Mujo                                         5

9.                     Vlaho Spremić                                  5

10.                   Antonija Tošić                                  4

11.                   Marija Štaka                                    4

12.                   Lana Grzilo                                      4

13.                   Mia Božinović                                   4

14.                   Jelena Cvjetković                             4

15.                   Antonio Hendić                                4

16.                   Viktorija Rašica                               3

17.                   Petra Radoš                                      3

18.                   Paulo Pušić                                       3

19.                   Barbara Trojanović                         1

20.                   Mario Trojanović                             1                     

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

        Prema čl.17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom imaju pravo izjaviti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

 

 

Ur.broj: 41./13.

U Cavtatu, 20. lipnja 2013.g.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Mario Curić