Cjelovito izvješće o visini troškova i načinu njihova korištenja na lokalnim izborima održanim 19. svibnja i 2. lipnja 2013.


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KONAVLE

Temeljem članka 126. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle objavljuje cjelovito izvješće o visini troškova i načinu njihova korištenja na lokalnim izborima održanim 19. svibnja i 2. lipnja 2013. godine za izbor članova Općinskog vijeća i izbor općinskog načelnika Općine Konavle kako slijedi:

r.br.

VRSTA TROŠKA

IZNOS

1.

Birački odbori – bruto

312.924,60

2.

Izborno povjerenstvo – stalni sastav – bruto

55.630,77

3.

Izborno povjerenstvo – prošireni sastav – bruto

36.160,00

4.

Putni troškovi Općinskog izbornog povjerenstva – bruto

1.308,00

5.

Materijalni troškovi (gl. kutije, listići, zapisnici, plakati, ostali uredski materijal

15.499,24

6.

Oglašavanje u Slobodnoj Dalmaciji

6.000,00

7.

Troškovi računovodstvenog djelatnika – bruto

1.923,71

UKUPNO

429.446,32

Cavtat, 04. srpnja 2013. godine

                                                                                                                      Predsjednik

                                                                                                                      Frano Herendija