JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje) O Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle

Na temelju članka 86., stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, 04/11) te Zaključka načelnika.Klasa: 350-01/01-12-05/1, Ur.broj: 2117/02-02/1-13-5, od 01. kolovoza 2013, Općina Konavle objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
(javni uvid i javno izlaganje)
O Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle

 

Javni uvid trajat će 15 dana, od 2. rujna do 16. rujna 2013. svaki radni dan od 9,00 do 12,00 sati u Vijećnici Općine Konavle, Trumbićev put 25, u Cavtatu.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održati će se dana 2. rujna 2013., s početkom u 10,00 sati u zgradi Doma kulture, Obala Ante Starčevića 20, u Cavtatu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dati u zapisnik postavljanjem pitanja na javnom izlaganju, upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog plana u Vijećnici Općine Konavle, te dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20 210 Cavtat, od 2. rujna 2013. do zaključno 16. rujna 2013..

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.