OBAVIJEST o sufinanciranju prijevoza za školsku-akademsku 2013/2014.g.

OBAVIJEST
o sufinanciranju prijevoza za školsku-akademsku 2013/2014.g.

1.       Redovni studenti s prebivalištem u Općini Konavle koji studiraju u Dubrovniku ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza u visini 50% od cijene mjesečne karte.

Studenti  se obvezuju uz zamolbu dostaviti: dokaz o prebivalištu / preslik osobne iskaznice /, potvrdu fakulteta o upisu u akademsku 2013/2014.g.

2.       Učenici osnovnih škola s prebivalištem u Općini Konavle koji su zbog obiteljskih razloga upisani u Osnovne škole u Dubrovniku i u tim školama koriste usluge produženog boravka ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza u visini 50% od cijene mjesečne karte.

Za ostvarenje ovog prava roditelji učenika se obvezuju uz zamolbu dostaviti: dokaz o prebivalištu / preslike osobnih iskaznica oba roditelja /, potvrdu o upisu djeteta u školu i potvrdu o korištenju produženog boravka.

3.       Zamolbe i potvrde iz točke 1. I  2. dostavljaju se osobno u uredima Općine u Cavtatu i na Grudi svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati ili poštom na adresu: Općina Konavle, Ured načelnika, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat.

4.       Učenici s prebivalištem u Općini Konavle koji pohađaju srednju školu u Dubrovniku pokaz za prijevoz ostvaruju na isti način kao prethodne godine na šalterima Libertas-a d.o.o. za prijevoz putnika Dubrovnik