NATJEČAJI 2013DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle

NATJEČAJ
Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle

TROŠKOVNIK NERAZVRSTANIH  I  LOKALNIH  CESTA  U  OPĆINI  KONAVLE  ZA  2014. GODINU

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Konavle

NATJEČAJ
Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Konavle

TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja zelenih površina na području Općine Konavle

NATJEČAJ
Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja zelenih površina na području Općine Konavle

TROŠKOVNIK ZA GODIŠNJE ODRŽAVANJE HORTIKULTURNIH POVRŠINA