Donesena odluka o vrsti, grupi, broju i iznosu stipendije po vrsti

        

Načelnik

KLASA: 022-01-02-13/183                   

URBROJ: 2117/02-02/3-13-01   

                                                
U Cavtatu, 07. listopada 2013.

Na temelju članka 19. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli jednokratnih novčanih pomoći ( Službeni glasnik Općine Konavle 07/13 ) Načelnik Općine Konavle donosi

ODLUKU
o vrsti, grupi, broju i iznosu stipendije po vrsti

Članak 1.

U akademskoj godini 2013/2014 Općina Konavle će dodijeliti najviše 50 stipendija i to:

–    najviše 20 stipendija za nadarene studente i to za svaku godinu redovnog studija po 4 stipendije ( 1. godina preddiplomskog   studija – 4 stipendije; 2.godina preddiplomskog studija- 4 stipendije; 3. godina preddiplomskog studija – 4 stipendije; 1 godina diplomskog studija – 4 stipendije i 2 godina diplomskog studija – 4 stipendije ).

       najviše 30 stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja

Članak 2.

Iznos stipendija koje će se dodijeliti su:

       za nadarene studente koji se školuju u Dubrovniku 750,00 kuna mjesečno ( osim za mjesec srpanj i kolovoz )

       za nadarene studente koji se školuju izvan Dubrovnika 1.000,00 kuna mjesečno ( osim za mjesec srpanj i kolovoz )

       za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja koji se školuju u Dubrovniku 350,00 kuna mjesečno ( osim za mjesec srpanj i kolovoz )

       za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja koji se školuju izvan Dubrovnika 600,00 kuna mjesečno ( osim za mjesec srpanj i kolovoz ).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Konavle.

Načelnik

Luka Korda