Saziv 3.sjednice Općinskog vijeća Općine Konavle


grb opcine konavle

Općinsko vijeće

Sazivam 3.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 3.prosinca 2013.g. (utorak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1.    Prijedlog proračuna Općine Konavle za 2014.g. s projekcijama za 2015.g. i 2016.g.

2.    Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014.g.

3.    Prijedlog Programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2014.g.

4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle.

5.    Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje zelenih površina na području Općine Konavle u 2014.g.

6.    Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine Konavle u 2014.g.

7.    Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle u 2014.g.

8.    Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Konavle.

9.    Prijedlog Rješenja o brisanju statusa javnog dobra s nekretnine u k.o. Čilipi.

10.  Prijedlog Zaključka o pristupanju Sporazuma gradonačelnika.

                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                  Općine Konavle:

                                                                                  Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/13-01/03                                                   
                                                                                         

UR.BROJ:2117/02-03/1-13-1                                                       

                                                                                             
CAVTAT,14.studenoga 2013.g.