PONOVNA JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom”

grb opcine konavle

Općinski načelnik

Na temelju članka 86. do 93., Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12,02/13 i 05/13) Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom” (Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/08.) te Zaključka Načelnika o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana „Cavtat sa Zvekovicom“ za ponovnu javnu raspravu (KLASA:350-01/12-01-30, UR.BROJ: 2117/02-02/1-13-35 od 13. studenog 2013. godine), Općina Konavle objavljuje:

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
(javni uvid i javno izlaganje)
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom”

I.

Stavlja se na Ponovnu javnu raspravu Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom” koji je utvrdio Načelnik Općine 13.studenog 2013. godine.

II.

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom” održat će se u Cavtatu u zgradi Doma kulture, Obala A.Starčevića 20, u trajanju od 8 dana, od 26.11.2013. do 3.12.2013. svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.

III.

Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom” održati će se u Cavtatu dana 29.11.2013.,s početkom u 10,00 sati u zgradi Doma kulture, Obala Ante Starčevića 20.

IV.

Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi sukladno članku 93., stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom” mogu se dati na sljedeći način:

       nadležna državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe dostavljaju poštom na adresu Općina Konavle, Trumbićev put 25, najkasnije do 3. prosinca 2013. godine.

          građani i udruge dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe

          upisivanjem u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog prostornog plana tijekom Javnog uvida

          iskazivanjem u zapisnik na Javnom izlaganju

          upućivanjem poštom na adresu Općina Konavle, Trumbićev put 25, najkasnije do 3. prosinca 2013. godine.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o Ponovnoj javnoj raspravi.

Svi zainteresirani mogu vidjeti Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ”Cavtat sa Zvekovicom” na web stranici Općine Konavle na kojima će biti objavljen cijelo vrijeme trajanja Javnog uvida.

Pozivaju se svi zainteresirani da se uključe u Javnu raspravu.