NATJEČAJ Za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Konavle

Na temelju članka 32. Statuta Javne Vatrogasne Postrojbe Konavle, Upravno vijeće Javne vatrogasne  postrojbe Konavle
temeljem Odluke od 28.11.2013, raspisuje

NATJEČAJ

Za imenovanje zamjenika zapovjednika

Javne vatrogasne postrojbe Konavle


I.
Raspisuje se natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Konavle.

II.
Zamjenikom zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Konavle može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– Da je inženjer zaštite od požara/sigurnosti ili da ima najmanje višu stručnu spremu tehničkog smjera,

– Da ima položen stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija,

– Da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

– Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti,

– Da ima dužnosničko iskustvo u struci – vatrogastvu, najmanje 5 godina, od čega najmanje 4 godine na nižim zapovjednim funkcijama u vatrogastvu,

Zamjenik zapovjednika se imenuje na mandat od 4 godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– Dokaz o stručnoj spremi,

– Dokaz o položenom stručnom ispitu,

– Domovnicu,

– Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,

– Liječničku potvrdu da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

– Dokaz o radnom iskustvu ( 5 godina rada u vatrogastvu, 4 godine na nižim zapovjednim funkcijama)

– Životopis


III.
Rok za podnošenje prijava za natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i dnevnom

listu – Slobodna Dalmacija.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Konavle, 20 215 Gruda  s naznakom „ Za natječaj“

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE VATROGASNE

POSTROJBE KONAVLE