NATJEČAJ Za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Konavle

Na temelju članka 32. Statuta Javne Vatrogasne Postrojbe Konavle, Upravno vijeće Javne vatrogasnepostrojbe Konavle
temeljem Odluke od 28.11.2013, raspisuje

NATJEČAJ

Za imenovanje zapovjednika

Javne vatrogasne postrojbe Konavle

I.
Raspisuje se natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Konavle.
II.
Zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Konavle može biti imenovana osoba koja ispunjava

sljedeće uvjete:

– Da je dipl.inženjer zaštite od požara/sigurnosti ili da ima najmanje visoku stručnu spremu tehničkog smjera,

– Da ima položen stručni ispit za vođenje vatrogasnih intervencija,

– Da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

– Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti,

– Da ima dužnosničko iskustvo u struci – vatrogastvu, najmanje 5 godina, od čega najmanje 4 godine na višim zapovjednim funkcijama u vatrogastvu,

– Da ima iskustvo u rukovođenju službom održavanja cesta od najmanje 2 godine.

Zapovjednik se imenuje na mandat od 4 godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– Dokaz o stručnoj spremi,

– Dokaz o položenom stručnom ispitu,

– Domovnicu,

– Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,

– Liječničku potvrdu da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

– Dokaz o radnom iskustvu ( 5 godina rada u vatrogastvu, 4 godine na višim zapovjednim funkcijama, 2 godine na poslovima održavanja cesta),

– Životopis

III.
Rok za podnošenje prijava za natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i dnevnom listu – Slobodna Dalmacija.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Konavle, 20 215 Gruda  s naznakom „ Za natječaj“

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

UPRAVNO VIJEĆE
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE KONAVLE