Saziv 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Konavle

grb opcine konavle

Općinsko vijeće

                                                                                             
Sazivam 4.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 19.prosinca 2013.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 17:00 sati.

 Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1.    Prijedlog drugih Izmjena i dopuna proračuna Općine Konavle za 2013.g.

2.    Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.

3.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.

4.    Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g.

5.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g.

6.    Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013 – 2015.g.

7.    Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014.g.

8.    Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Programa socijalno- zdravstvenih potreba u 2013.g.

9.    Prijedlog dopuna Programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2014.g.

10.  Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Programa javnih potreba za 2013.g.

11.  Prijedlog Programa javnih potreba za 2014.g.

12.  Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle
      izabranim s nezavisnih lista iz proračuna Općine Konavle za 2014.g.

                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                  Općine Konavle:

                                                                                  Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/13-01/04                                                   
                                                                                          
UR.BROJ:2117/02-03/1-13-1                                                                                                                                                    

CAVTAT,9.prosinca 2013.g.