NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: Stručnog suradnika – rehabilitatora – na određeno vrijeme

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07, 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta:

Stručnog suradnika – rehabilitatora – na određeno vrijeme.

·         jedan ( 1 ) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja

UVJETI za radno mjesto:

prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07 i 94/13 )

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi: izvornik ili ovjerena preslika
  • ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci ) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN. 10/97,107/07 i 94/13 )
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske


Na Natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose od u roku od 8 dana od dana objavljivanja Natječaja.

Prijave za Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b. 20210 Cavtat s naznakom “Natječaj za radno mjesto odgojitelja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima  Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.