JAVNA RASPRAVA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ SANACIJE I PRENAMJENE POVRŠINSKOG KOPA TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA “MOČIĆI”, OPĆINA KONAVLE


HR grb              

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: 351-01/13-01/59

URBROJ: 2117/1-23/1-12-14-03

    

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije

OBAVJEŠTAVA
javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

JAVNU RASPRAVU STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
SANACIJE I PRENAMJENE POVRŠINSKOG KOPA TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA “MOČIĆI”, OPĆINA KONAVLE

1.  Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš sanacije prenamjene površinskog kopa tehničko-građevnog kamena “Močići”, Općina Konavle, u daljnjem tekstu: Studija, donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 3. prosinca 2013.

2.  Javna rasprava trajat će 30 dana, u vremenu od 20. siječnja 2014. do zaključno 18. veljače 2014.

3.  Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je upravna zgrada Općine Konavle, Trumbićev put 25, u Cavtatu, svakog radnog dana od 9:00 –14:00 sati.

4.  Na mjestu javnog uvida bit će izložena cjelovita Studija i tri sažetka Studije.

5.  Obavijest o javnoj raspravi i sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

6.  Javno izlaganje Studije održat će se u srijedu 29. siječnja 2014. s početkom u 17:00 sati, u prostoru Doma kulture Čilipi, u Čilipima.

7.  Prema zamolbi Ministarstva zaštite okoliša i prirode javnu raspravu koordinirat će i provoditi Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

8.  Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 16, Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu.

9.  Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.