Saziv 5.sjednice Općinskog vijeća Općine Konavle


Općinsko vijeće

  Opcina konavle grb

Sazivam 5.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 14.ožujka 2014.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

           
                                                           DNEVNI RED

1.    Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca 2013.g.

2.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima.

3.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

4.    Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Konavle u 2013.g.

5.    Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Konavle u 2013.g.

6.    Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.g.

7.    Izvještaj o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe.

                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                  Općine Konavle:

                                                                                  Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/14-01/05                                                   

                                                                                          

UR.BROJ:2117/02-03/1-14-1                                                       

                                                                                             

CAVTAT,3.ožujka 2014.g.