ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za zakup poslovnog prostora – Dubravka

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11) i članka 12. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/12) Općina Konavle objavljuje

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA
za zakup poslovnog prostora

U natječaju za zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Doma u Dubravci (Potok), koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji od 1.4.2014. godine ispravlja se:

1. u točki 4. početni iznos zakupnine tako da umjesto:»1.000,00 kn» stoji:»100,00 kn»

2. u točki 13. ispred riječi:»natječaja» dodaju se riječi:ispravka ovog».

3. u točki 14. umjesto riječi:»14. travnja» stoji:»18. travnja».

Općina Konavle