Štićenici Josipovca kod Luke Korde

Ravnateljica Josipovca Marina Sambrailo tom je prigodom zahvalila Luki Kordi na potpori i suradnji s Centrom za rehabilitaciju dok je Korda naglasio kako će Općina Konavle i dalje, u skladu sa svojim mogućnosti, pomagati rad Centra za rehabilitaciju Josipovac.