Saziv 6.sjednice Općinskog vijeća Općine Konavle

grb opcine konavle

Općinsko vijeće

 

Sazivam 6.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 8.svibnja 2014.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

                                                                       DNEVNI RED

1.    Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“.

2.    Konavosko komunalno društvo d.o.o. – Čilipi – Financijski izvještaj za 2013.g.

3.    Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. – Financijski izvještaj za 2013.g.

4.    Javna vatrogasna postrojba „Konavle“ – Izvješće o radu u 2013.g.

5.    Dječji vrtići Konavle – Izvješće o poslovanju za 2013.g.

6.    Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba za 2013.g.

7.    Izvršenje Programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2013.g.

8.    Prijedlog Ugovora o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu br.103/11/2014.

9.    Jadranski luksuzni hoteli d.d.- prijedlog Sporazuma („zgrada stare uprave u Cavtatu“)

10.  Jadranski luksuzni hoteli d.d.- prijedlog Sporazuma za č.zgr.79/1,zk.ul.34 k.o.Đurinići.

11.  Konavle turizam d.o.o. prijedlog Sporazuma o djelomičnoj izmjeni Ugovora o kupoprodaji od 12.11.2002. i 01.04.2004. te I Dodatka ugovoru o kupoprodaji.

12.  Villa Banac – ponuda za najam.

13.  Ponuda za prvokup nekretnine upisane u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Dubrovniku,zk.ul.490.k.č.br. 442/2 ZGR,poduložak 1,k.o.Cavtat.

14.  Ponuda za prvokup nekretnine upisane u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Dubrovniku,zk.ul.670,k.č.br.206 k.o. Cavtat.

15.  Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Doma umirovljenika Konavle.

                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                  Općine Konavle:

                                                                                  Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/14-01/06                                                                                                                                             

UR.BROJ:2117/02-03/1-14-1                                                                                                                                                     

CAVTAT,29.travnja 2014.g.