Saziv 7.sjednice Općinskog vijeća Općine Konavle

grb opcine konavle

Općinsko vijeće

                                                                                          

Sazivam 7.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 11.lipnja 2014.g. (srijeda) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 17:00 sati.

            Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1.    Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2013.g.

2.    Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata.

3.    Prijedlog 1.Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2014.g.

4.    Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi1“.

5.    Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.

6.    Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g.

7.    Prijedlog Izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2014.g.

8.    Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle u 2014.g.

9.    Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

10.  Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama.

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                  Općine Konavle:

                                                                                  Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/14-01/07                                                   
                                                                                        
UR.BROJ:2117/02-03/1-14-1                                                                                                                                             

CAVTAT,29.svibnja 2014.g.