Poništava se Javni oglas o Ponovnoj javnoj raspravi(javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle

                    HR grb

               REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

               OPĆINA KONAVLE
               Općinski načelnik

Na temelju članka 47.Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, br.4/2009,02/2013,05/2013) Općinski načelnik donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG OGLASA

Poništava se Javni oglas o Ponovnoj javnoj raspravi(javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle objavljenog u Slobodnoj Dalmaciji od 07.06.2014., u Dubrovačkom vjesniku br.3305 od 07.06.2014.,na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Dubrovačko neretvanske županije i Općine Konavle.

KLASA:350-01/12-01-05/1
UR.BROJ:2117/02-02/1-14-3

Općinski načelnik:

Luka Korda v.r.