Općinsko vijeće izglasalo UPU Zračne luke

nužnih za sigurno i nesmetano funkcioniranje Zračne luke Dubrovnik. Planom je predviđeno i proširenje kapaciteta s ciljem daljnjeg razvoja i prilagodbe Schengenskom režimu rada.

Pročelnik za komunalne djelatnosti u Općini Konavle Božo Lasić obrazložio je vijećnicima kako je riječ o ponovljenom UPU-u o kojem se tek treba održati javna rasprava.

Vijećnik Juraj Magud (HDZ) predložio je da se prije usvajanja ovog UPU-a održi tematska sjednica Općinskog vijeća.

– UPU Zračna luka Čilipi 1 odnosi na jedan od najpotentnijih prostora za razvoj Općine. Mislim da ne bi bilo zgorega da se tijekom njegove izrade organizira tematska sjednica kako bi javnost bila upoznata kakvi su planovi na ovom području. Tematske sjednice imaju ih na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika pa ne vidim zašto mi ne bi krenuli u tom smjeru. – rekao je Magud.

Pročelnik općinskog Upravnog odjela za komunalne poslove Božo Lasić istaknuo je kako će Općina, prilikom izjašnjavanja o ovom UPU-u apsolutno uvažiti primjedbe stanovništva.
– Stanovništvo oko Zračne luke se mora izjasniti o UPU-u. Ako njihove primjedbe budu značajne mi ga nećemo podržati. Svakako ćemo tražiti od Zračne luke dodatna pojašnjenja. – rekao je Lasić.