Vijećnici odbili povećanje naknada

Odbijeni su amandmani vijećnice Vilme Kosović (DDS) da se rebalansom osigura povećaju vijećničke naknade te iznosi predviđeni za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.

“Uvažavajući složenu gospodarsko financijsku situaciju u zemlji kao i u našoj općini smatram potrebnim u općinski proračun za 2014. godinu minimalno predvidjeti političkim strankama i članovima s liste grupe birača po svakom općinskom vijećniku netto iznos od tisuću i 200 kuna mjesečno od 1. srpnja 2014. godine”, navela je Kosović u obrazloženju njezina prijedloga kojega je prije amandmana uputila općinskom odboru za proračun i financije.

Vijećnici su odbili i amandman u kojemu je Kosović tražila da se, počevši od 1. srpnja, povećaju i vijećničke naknade, i to na tisuću kuna.

– Nisam se rukovodila svojim, a ne pogotovo interesima moje stranke. Radi se o povećanju naknade za tek nekoliko stotina kuna što apsolutno za proračun ne znači ništa. – kazala je obrazlažući amandmane Kosović.

Odgovor načelnika Općine Luke Korda nije trebala dugo čekati.
– Vi su svom obrazloženju navodite kako uvažavate složenu gospodarsku situaciju i zemlji i Općini. Ako je situacija složena onda se ne ide na povećanje naknada. Mislim da to u ovom momentu nije primjereno. – rekao je Korda, osvrnuvši se na obrazloženje amandmana koje je priložila Kosović.

– U prvom amandmanu kažete da su naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela, za što je osiguran iznos od 330 tisuća kuna apsolutno neprimjerene i nedovoljne. U drugom obrazlažete kako je iznos od 58 tisuća kuna predviđen za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika apsolutno nedostatan i nekorektan. Slažem se da je iznos naknada nedovoljan, ali nije neprimjeren i nije nekorektan, jer ako svi zajedno ne budemo doprinijeli boljoj situaciji, neće biti dobro. – rekao je Korda, predloživši vijećnicima da se amandmani koje je priložila Kosović ne usvoje.