Ispravak Javnog natječaja za davanje javnih površina u zakup radi prodaje robe na otvorenom u Cavtatu u sezoni 2014.g.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONAVLE

OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članaka 47.Statuta Općine Konavle(Službeni glasnik Općine Konavle, br.4/2009,02/2013,05/2013) Općinski načelnik donosi

Ispravak Javnog natječaja za davanje javnih površina u zakup radi prodaje robe na otvorenom u Cavtatu u sezoni 2014.g.

Ispravlja se tekst Javnog natječaja za davanje javnih površina u zakup radi prodaje na otvorenom u Cavtatu u sezoni 2014.g, objavljenom na stranicama Dubrovačkog vjesnika dana 14.lipnja 2014. i na

webstranicama Općine Konavle., i to:

-mijenja se točka 3. Javnog natječaja, te se u stavku 2. nakon iznosa 2.000,00 kn dodaje riječ mjesečno pa stavak sada glasi:

          za prostor u ulici Trumbićev put (prema hotelu „Croatia“) 2.000,00 kn. mjesečno.

 

OPĆINA KONAVLE

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA