JAVNA RASPRAVA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZRAČNE LUKE DUBROVNIK U OPĆINI KONAVLE

  

HR grb

REPUBLIKA HRVATSKA
Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za zaštitu okoliša
i prirode

KLASA: 351-01/14-01/61
URBROJ: 2117/1-53/3-14-2

Temeljem odredbe članka 14. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08 i 67/09), a u skladu s člankom 33. Uredbe o procjene utjecaja zahvata na okoliš („ Narodne novine broj 61/14), odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) te odredbe članka 26. i u svezi članka 10. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), u postupku procjene utjecaja na okoliš Zračne luke Dubrovnik, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije

OBAVJEŠTAVA
javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na
JAVNU RASPRAVU
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZRAČNE LUKE DUBROVNIK U OPĆINI KONAVLE

1.   Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš Zračne luke Dubrovnik, Općina Konavle, Dubrovačko-neretvanska županija (u daljnjem tekstu: Studija), donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 17. srpnja 2014. godine.

2.   Javna rasprava trajat će 30 dana, u vremenu od 07. kolovoza do 05. rujna 2014. godine.

3.   Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je upravna zgrada Općine Konavle, Cavtat, Trumbićev put 25., svakog radnog dana od 9,00 –14,00 sati.

4.   Na mjestu javnog uvida biti će izložene jedna cjelovita i tri sažetka Studije.

5.   Obavijest o javnoj raspravi kao i cjelokupna Studija bit će danom početka javne rasprave objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

6.   Javno izlaganje održati će se u ponedjeljak 11. kolovoza 2014. godine, u 19,00 sati, u prostoru Doma kulture u Čilipima, Čilipi b.b.

7.   Prema zamolbi Ministarstva zaštite okoliša i prirode javnu raspravu koordinirat će i provoditi Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

8.   Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost, može upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, Vukovarska 16., u roku utvrđenom za javnu raspravu.

9.   Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.