Odluka o sufinanciranju prijevoza za studente i učenike koji zbog produženog boravka pohađaju osnovnu školu u Dubrovniku

 grb opcine konavle

Općinski načelnik

602-03/14-01/01
2117/02-02/3-14-01
22. kolovoza 2014.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14-pročišćeni tekst ) Načelnik Općine Konavle donosi

ODLUKU

Članak 1.

Odobrava se sufinanciranje prijevoza u visini 50% od cijene mjesečne karte:
– redovnim studentima s prebivalištem u Općini Konavle i
– učenicima koji zbog produženog boravka u školi pohađaju osnovnu školu u Dubrovniku

za akademsku/školsku godinu 2014/2015 i koriste usluge prigradskog prijevoza Libertas Dubrovnik d.o.o.

Članak 2.

Studenti kod ostvarivanja ovog prava uz zamolbu trebaju dostaviti i :
– dokaz o prebivalištu / preslik važeće osobne iskaznice /
– potvrdu fakulteta o upisu u akademsku 2014/2015. godinu

Članak 3.

Roditelji učenika osnovnih škola koji koriste usluge prigradskog prijevoza kod ostvarivanja ovog prava uz zamolbu trebaju dostaviti i :
– dokaz o prebivalištu roditelja / preslike osobnih iskaznica oba roditelja /
– potvrdu o upisu djeteta
– potvrdu o korištenju produženog boravka u osnovnim školama

Libertas Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika obvezuje se uz račune Općini Konavle dostaviti i popis studenata i učenika korisnika subvencije.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.

Općinski načelnik

Luka Korda

Dostavljeno:
1. Libertas d.o.o. za prijevoz putnika Dubrovnik
2. Upravni odjel za proračun i financije – ovdje
3. Pismohrana