Saziv 9.sjednice Općinskog vijeća Općine Konavle

grb opcine konavle
 
Općinsko vijeće

Sazivam 9.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 3.listopada 2014.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvješće Državnog ureda za reviziju.
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicije – kapitalnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava.
3. Prijedlog Odluke o zaduženju kod SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split,za financiranje kapitalnih ulaganja za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.
4. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2014.g.
5. Prijedlog Odluke o davanju jamstva Konavoskom komunalnom društvu d.o.o. Čilipi za ispunjenje obveza.
6. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama.
7. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Konavle.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle:

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/14-01/09

UR.BROJ:2117/02-03/1-14-1

Cavtat,23. rujna 2014.g.