Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: SPREMAČICA – na određeno vrijeme

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta:

SPREMAČICA – na određeno vrijeme

·         tri( 3 ) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto:

-završena osnovna škola

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
  • elektronski prijepis o radno pravnom statusu
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci ) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN. 10/97,107/07 i 94/13 )
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

Prijave se podnose od u roku od 8 dana od dana objavljivanja Natječaja.

Prijave za Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b. 20210 Cavtat s naznakom “Natječaj za radno mjesto spremačice

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima  Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. 

Natječaj će se objaviti 29. listopada 2014. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine Konavle te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Konavle.