O B A V I J E S T – Odluka o reguliranju prometa u staroj jezgri Cavtata za 2015.

Odlukom o reguliranju prometa u staroj jezgri Cavtata od 16.siječnja, 2015. godine proglašena je pješačka zona u staroj „gradskoj” jezgri Cavtata, te se zabranjuje ulazak i parkiranje svim osobnim i teretnim vozilima u vremenu od 00,00 do 24,00 sata ulicama Obala Dr. A.Starčevića, Trumbićev put, Kneza Domagoja i Konavoska, te ostalim javnim površinama.
Prometovanje je dozvoljeno vozilima s posebnom dozvolom i parkiranje samo na obilježenim parkirnim mjestima.

Promet u navedenom vremenskom razdoblju dozvoljava se vozilima od javnog interesa za stanovnike Cavtata: policijska vozila, vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila samo u slučajevima intervencije, te servisnim vozilima HEP-a, Hrvatskih pošta, T-coma, Konavoskog komunalnog društva i Općine Konavle prema potrebi uz prethodno odobrenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama.
Servisna vozila HEP-a, T-com, Hrvatskih pošta i ostalim tvrtkama koje obavljaju poštanske usluge (City exp., Overseas itd.) izdaje se „dozvola” i plaća jednokratno 1000,00 kuna godišnje.

Vlasnicima vozila kojima je stalno mjesto prebivališta u staroj jezgri Cavtata u sljedećim ulicama: Šetalište Rat, Od Roka, Kvaternikova, Vuličevićeva, Supilova, Štrosmajerova, Gundulićeva, Preradovićeva, Zrinskih, Bukovčeva, Klaićeva, Tina Patijere, Od Epidaurusa, Bogišićeva, Sv. Nikole, Obala dr. Ante Starčevića, Put Brijega , Zorina i Prijeko izdaje se dozvola za prometovanje i parkiranje na području stare jezgre u Cavtatu od 00:00 do 19:00 sati.
Vlasnik mora imati prometnu dozvolu vozila i prijavljeno prebivalište u jednoj od navedenih ulica. Dozvola za parkiranje i prometovanje plaća se jednokratno i stoji 200 kuna.
Osobe sa trajnim invaliditetom od minimum 80%, koje ostvaruju pravo na prometovanje i parkiranje iz ovih članaka imaju pravo prometovanja i parkiranja u vremenu od 00:00 do 24:00 sati.
Prometovanje motornim vozilima na dva kotača (motocikli), osobama s trajnim prebivalištem u navedenim ulicama je dozvoljeno, osim u vremenu zabrane, bez prava parkinga na prometnicama i parkirnim mjestima, te dozvolu plaćaju 50,00 kuna.

Vlasnicima vozila, kojima je stalno mjesto prebivališta u ulicama: Konavoska, Kneza Domagoja i Trumbićev put. a posjeduju svoje privatno mjesto za parkiranje, izdaje se dozvola za prometovanje u navedenim ulicama od 00:00 do 24:00 sati za onoliko vozila koliko parkirnih mjesta posjeduju.
Dokaz o vlasništvu parkirnog mjesta je zemljišno knjižni izvadak ili ugovor o najmu istoga. Oni plaćaju samo izradu naljepnica i kartica.
Vlasnici vozila, kojima je stalno mjesto prebivališta u navedenim ulicama, a nemaju privatno mjesto za parkiranje, izdaje se dozvola za parkiranje i prometovanje od 00:00 do 24:00 sati i plaćaju je 200 kuna.
Prometovanje motornim vozilima na dva kotača (motocikli), osobama s trajnim prebivalištem u navedenim ulicama, je dozvoljeno bez prava parkinga na prometnicama i parkirnim mjestima, te dozvolu plaćaju 50,00 kuna.

Vozilima u vlasništvu ugostiteljskih objekata i obrta, vozilima za opskrbu te vozilima čiji vlasnici koriste vez ili služe za opskrbu plovila, a nalaze se u staroj jezgri dozvoljava se prometovanje u vremenu od 00,00 do 12,00 sati i isti nemaju pravo parkiranja i opskrbe duže od 1 sata, s tim da to ne remeti normalno odvijanje prometa. Pravo na dozvolu dokazuje se obrtnicom, izvatkom iz sudskog registra i sl., a najviše ih se može izdati za pojedinu tvrtku odnosno obrtnika do dvije. Dozvola se plaća jednokratno za sezonu i stoji 500,00 kuna.
Vozilima koji obavljaju prijevoz pokvarljive robe ili one robe koja mora imati specijalni tretman prilikom prijevoza (riba, sladoled i peciva) dozvoljava se ulaz do 19:00 sati. Komunalni redar uz pismenu suglasnost pročelnika Upravnog odjela za komunalne poslove infrastrukturu, i gospodarenje nekretninama na zahtjev će izdat dozvolu.
Pravo na dozvolu dokazuje se obrtnicom, izvatkom iz sudskog registra i sl., a najviše ih se može izdati za pojedinu tvrtku odnosno obrtnika do jedne i plaća se jednokratno za sezonu i stoji 1000,00 kuna.

Vozilima u vlasništvu gosta hotela, gosta iznajmljivača soba i apartmana u staroj jezgri dozvoljava se ulazak i izlazak u staru jezgru Cavtata u vremenu od 00:00 do 19:00 sati, ali im se zabranjuje parkiranje i zaustavljanje duže od 30 minuta. Komunalni redar uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama općine Konavle na zahtjev privatnih iznajmljivača odnosno uprave hotela izdat će im najviše dvije dozvole. Dozvola se plaća jednokratno za sezonu i stoji 500,00 kuna.

Molimo sve one koji zadovoljavaju navedene uvjete, i zainteresirani su za dobivanje dozvole, da podnesu zahtjev za dobivanje iste, te prilože svu potrebnu dokumentaciju. Zahtjevi se zaprimaju u prostorijama Općine, počevši od 5.veljače, 2015.godine, svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati.

U Cavtatu, 30.siječnja, 2015.godine

Općinski načelnik:
Luka Korda v.r.