Održana sjednica općinskog vijeća

nakon gradnje vodovodnog sustava te dinamiku radova na Zvekovici, na koju su imali pritužbe da je prespora i svakodnevno stvara probleme u vidu dugih čekanja i prašine koja se širi posvuda.

Božo Lasić, zamjenik općinskog načelnika objasnio je da je projekt kanalizacijskog sustava za Molunat u izradi i da bi trebao biti gotov do početka iduće godine. Projekti Molunat i Gruda su i započeti kako bi mogli aplicirati na EU fondove već u listopadu ove godine, jer sredstva iz fondova bi uvelike olakšala gradnju kanalizacije baš kao što je to slučaj sa gradnjom sustava na Zvekovici. Što se tiče Radovčića, Lasić je rekao da će neasfaltirani dio biti asfaltiran kada dođe na red, i to što prije bude moguće a da će se na Zvekovici o dodatnom trošku Općine napraviti betonski priključci kako bi stanovnici mogli nesmetano prolaziti, bez čekanja i prašine.

Prva točka dnevnog reda bila je izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje od srpnja do lipnja prošle godine, a načelnik Luka Korda se u svom izlaganju osvrnuo i na neistinite priče da je Općina krahirala, objašnjavajući da se Konavle svakodnevno izgrađuju, ulažu u budućnost te da su financijska izvješća svima na raspolaganju u prostorijama Općine ako se osobno žele uvjerit u to. Od ostalih točaka dnevnog reda, raspravljalo se o cijenama Doma za starije i nemoćne osobe, za koje su se svi složili da su primjerene, ni približno velike kao što se špekuliralo pa su iz tog razloga jednoglasno usvojene. Načelnik Korda je rekao: „Dom nije rađen da bi se na njemu zaradilo, već isključivo da zbrine starije i nemoćne stanovnike!”

Donesena je i odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora Konavala, pa će novi izbori biti u studenome umjesto u svibnju ove godine, i to kako bi se broj mjesnih odbora sa sadašnjih čak 25 smanjio na desetak i na taj način povećao njihovu učinkovitost.