NATJEČAJ za posao – Čistoća i zelenilo Konavle

Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi, Bistroće 70, 20213 Čilipi objavljuje

                                  

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za poslove:

-vozač-čistač, uz uvjet obveznog probnog rada od 3 mjeseca.

Uvjeti:

-SSS/KV, zanimanje vozač motornog vozila, vozačka dozvola C kategorije, položena kvalifikacija: rukovatelj hidrauličnom dizalicom, potrebno radno iskustvo- najmanje 5 godina.

Uz pisanu zamolbu priložiti: životopis i preslik svjedodžbe, preslik uvjerenja o položenoj kvalifikaciji rukovoditelj hidrauličkom dizalicom, osobne iskaznice, uvjerenja o nekažnjavanju /ne starijeg od 6 mjeseci/, vozačke dozvole i elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostavi izvornike.

Pisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 28. travnja 2015.g.na adresu: Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.Čilipi, Bistroće 70, 20213 Čilipi.

Natječaj se objavljuje i na internet stranicama Općine Konavle.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obavješteni u roku od 8 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.