Konavoski vijećnici nisu zadovoljni stanjem u kulturi

Muzeji i galerije Konavala, u čijem sastavu djeluju Kuća Bukovac, Zavičajni muzej Konavala i Mauzolej obitelji Račić, u 2014. godini ostvarili su nešto više od 1,1 milijun kuna prihoda, no od toga je iz općinskog proračuna muzejima uplaćeno 949.769,78 kuna potpora, dok je od prodaje ulaznica utržieno 140 tisuća i 511 kuna, ostatak otpada na potporu iz državnog proračuna.

Vršiteljica dužnosti ravnateljice Muzeja i galerija Konavala Marina Desin drži kako je za nešto lošiji prihod ostvaren od prodaje ulaznica kriva, kazala je, nešto lošija turistička sezona 2014. godine i dio turističkih agencija koje ne podmiruju račune konavoskim muzejima.

– Radimo i subotom i nedjeljom i svim praznicima i blagdanima osim na Božić. Broj posjetitelja je jako velik, ali svim udrugama, umirovljencima i školskoj djeci su ulaznice gratis. Imamo brojne agencije koje nam ne plaćaju u predviđenim rokovima. Nekada su to minimalni iznosi, ali nama puno znače. Agencije se ugase i mi ostanemo bez naplaćenih prihoda. – kazala je Desin.

Vijećnik Juraj Magud istaknuo je kako Muzeji i galerije Konavala mogu puno više, kao i općenito rad na kulturi na konavoskom prostoru, koji se zaista ima čime pohvaliti.
– Nisam zadovljan s radom svih nas po pitanju rada u kulturi u Konavlima. Žalosno je da je veći prihod za odvoz vode nego prihod od kulture. Krivica je na svima nama jer nismo osmislili neki bolji program. Imamo sjedište vrhunskog slikara i kipara, Bukovac i Meštrović i mislim da bi svakog stranca koji dolazi u Konavle trebao dočekati prospekat s našom ponudom. – rekao je Magud.

U raspravu se uključio u konavoski općinski načelnik Luka Korda, koji je istaknuo kako je kultura puno više od muzejskih i galerijskih prostora.
– Kultura nije samo Bukovac, a vrhunski je slikar. Razmišljao sam već da bismo trebali cijele Konavle uključiti u Muzej i galerije Konavala. Zar nije kultura proći kroz Konavosko polje i Prevlaku. Nije kultura samo ono što je Bukovac nacrto, ali za predstaviti sve ono što mi imamo, treba imat državu, a mi nemamo državu. – kazao je Korda, iznijevši zoran primjer funkcioniranja države.

– Komisija dolazi vidjet kanalizaciju na Zvekovici pa završe na Mljetu jer su mislili da je Zvekovica na Mljetu. Da je ovo uređena zemlja bila bi turistička željeznica do Debelog brijega i na njoj bi normalni ljudi zarađivali pare. I to je dio kulture, a mi smo se zadržali na 50 ulaznica koje prodamo za Bukovca. – kazao je Korda.

Vijećnik Niko Karaman istaknuo je kako Konavle pred javnost trebaju iskoračiti sa svojim brendom.
– Treba su uhvatiti jednog brenda, nečega što će ljudi prepoznati, što će im biti zanimljivo i atraktivno. U toj priči treba imati kvalitetne kadrove, ljude koji će kvalitetno i dobro obavljati svoj posao i osmišljavati našu ponudu.- rekao je Karaman.