Cavtat ne može dobiti zasebnu lučku upravu; ali Županija će poraditi na poboljšanjima

turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Ivo Klaić sa zamjenikom načelnika Općine Konavle Božom Lasićem i ravnateljem Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antunom Banovcem.

Kako je rečeno na sastanku osim toga Županija mora voditi računa da sustav lučkih uprava ne rezultira pretjeranom administracijom.

Zbog nezadovoljstva građana i samog vodstva Općine Konavle radom operatora lučke uprave u Cavtatu župan Dobroslavić je naložio ravnatelju Lučke uprave da tu situaciju žurno dovede u red, jer lučke uprave moraju biti usklađene s lokalnom samoupravom i ispunjavati opravdana očekivanja građana.

Na sastanku se razgovaralo o lučkim područjima Cavtat i Molunat te daljnjim aktivnostima u svezi istih što se osobito odnosi na započete infrastukturne projekte na području luka otvorenih za javni promet.

Istaknuto je da lučka područja Cavtat i Molunat, koja za cilj imaju daljnje uređenje trebaju administrativnu prilagodbu (širenje lučkih područja) sukladno važećim zakonima te okončanoj prostorno-planskoj dokumentaciji, a u tu će svrhu Dubrovačko-neretvanska županija u skladu s prijedlozima Općine Konavle pokrenuti odnosne postupke u skladu sa svojim ovlastima.

Nadalje, zaključeno je da je od osobite važnosti za cjelokupno područje pokrenuti inicijativu za uspostavljanjem administrativnog dijela graničnog prijelaza na području polutoka Prevlaka ili luke Molunat, slijedom čega će Dubrovačko-neretvanska županija i Općina Konavle uputiti inicijativu nadležnim Ministarstvima te Vladi Republike Hrvatske.

Uporište u predmetnoj inicijativi leži u činjenici da je danas prvi pomorski granični prijelaz sa stalnom policijskom i carinskom posadom tek u luci Cavtat udaljenoj gotovo 20 nautičkih milja unutar hrvatskog teritorijalnog mora odnosno danas već područja Europske unije, što je apsolutno neprihvatljivo. Realizacijom ove inicijative stvorili bi se preduvjeti bržeg razvoja nautičkog turizma na južnom Jadranu kao strateške i rastuće grane turizma danas.

Z.R.