Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

Općinsko vijeće

Sazivam 14.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 24.rujna 2015.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 15:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1.Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015.g.

2.Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2015.g.

3.Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja u povodu proslave Dana Općine Konavle 21.listopada 2015.g.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Konavle:

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/15-01/14         

        

UR.BROJ:2117/02-03/1-15-1          

Cavtat,7.rujna 2015.g.