Obavijest udrugama

Novim Zakonom o udrugama (Narodne novine broj 74/2014) utvrđena je obveza udruga da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona usklade svoje statute i o tome podnesu zahtjev za upis promjena pri uredima državne uprave u županiji. Novi Zakon o udrugama stupio je na snagu 1. listopada 2014. godine.

Stoga podsjećamo sve udruge na obvezu usklađivanja svojih statuta s novim Zakonom o udrugama do 1. listopada 2015. godine.