Ministarstvo graditeljstva: Zvonik ne može biti pomoćni objekt i treba imati građevinsku dozvolu

.
„Vezano uz izgradnju zvonika za crkvu u mjestu Gruda u Općini Konavle možemo Vas izvijestiti da se u ovom slučaju radi o građenju za koje je potrebna građevinska dozvola, a koju investitor ne posjeduje, te je 23. rujna 2015. godine naređeno zatvaranje gradilišta posebnim službenim znakom.
Člankom 4. podstavak 1. alineja 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( NN br. 79/04., 41/15 i 75/15.) određeno je da se bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može graditi pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade, odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje, za potrebe te zgrade i to: pomoćna zgrada koja ima jednu etažu do 50m2 tlocrtne površine. U ovom slučaju se ne radi o takvoj vrsti građenja. Naime predmetna zgrada je predviđena visine 19,95m, a prema odredbama Prostornog plana uređenja Općine Konavle određena je znatno manja visina jedne etaže.” – službeno je mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.