Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

   

Općinsko vijeće

Sazivam 15.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 27.studenoga 2015.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 15:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2016.g. s projekcijama za 2017g. i 2018.g.
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2016.g.
3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.g.
5. Prijedlog Programa Socijalno zdravstvenih potreba u 2016.g.
6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016.g.
7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2016.g.
8. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2016.g.
9. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2016.g.
10. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz Proračuna Općine Konavle.
11. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi 1″.
12. Prijedlog Ugovora o suradnji u okviru projekta Dubrovačka kartica – suglasnost.
13. Prijedlog Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle:

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/15-01/15

UR.BROJ:2117/02-03/1-15-1

Cavtat,13.studenoga 2015.g.