Doma za starije na Grudi otvara se u siječnju

Vijeće je tako za tri člana Upravnog vijeća imenovalo ravnateljicu Doma Domus Christi Mirjanu Vujnović, liječnicu Nadu Marković i Miha Arbulića.

Pročelnica za društvene djelatnosti Lucija Arbulić istaknula je kako će Upravno vijeće Doma umirovljenika na Grudi brojiti pet članova od koji su tri u ime osnivača imenovana na zadnjoj sjednici Vijeća Općine Konavle.

– Kao ravnateljica Doma Domus Christi Mirjana Vujnović nam je izuzetno pomogla oko dokumentacije i brojnih dilema s kojima smo se susretali. Inače, dva preostala člana Upravnog vijeća ćemo imenovati u hodu, nakon skorog otvaranja doma. Jedan će predstavljati zaposlenike, a drugi korisnike doma. – rekla je Lucija Arbulić