ZAKLJUČAK o dodjeli stipendija za akademsku 2015/2016.g.


  
   grb opcine konavle

Općinski načelnik

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 ) i članka 26. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/2013 i 10/14 ) Načelnik Općine Konavle donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli stipendija za akademsku 2015/2016.g.

I.              Stipendije za nadarene studente dodjeljuju se kako slijedi:

1.     TONKA KOCELJ

2.     ANA MARIJA ČAGALJ

3.     IVANA GULJELMOVIĆ

4.     KATARINA CVJETKOVIĆ

5.     LUKA BAULE

6.     ANA UROŠ

7.     LUCIJANA LJUBENKO

8.     LUCIJA LJUBIĆ

9.     ELA NJIRIĆ

10.   LUCIJANA KUKULJICA

11.   KATE TIA DIVIZIĆ

12.   MARKO ROŠKO

13.   ANTONELA ĐURIĆ

14.   MAJA ČUPIĆ

15.   ANA MATIJAŠEVIĆ

16.   ANDRO CAR

17.   NIKOLINA ĐURKOVIĆ

18.   NIKA STANOVIĆ

19.   ENA MUTAPČIĆ

20.   NIKOLINA PUŠIĆ

21.   IVAN ROŠKO

22.   ANITA TROJANOVIĆ

23.   IVANA ČUČUK

24.   IVANA PAVLIĆ

25.   IVAN BENDIŠ

26.   MATEA STANOVIĆ

27.   KRISTINA NIKOLINA VUJANOVIĆ

28.   ANTUN SKURIĆ

29.   MARIN CURIĆ

30.   MIHO TROJAN

II.            Stipendije za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja dodjeljuju se kako slijedi:

1.     STELA MARINOVIĆ

2.     KATIJA ŠTURICA

3.     ROBERT KARAČIĆ

4.     NINO NIKŠA GLUMAC

5.     VLAHO PRŽIĆ

6.     KARLO PALI

7.     MATEA RADELJ

8.     ANTEA VILJAC

9.     ANAMARIJA VILJAC

10.   MARKO POPOVIĆ

11.   VLAHO KOPRIVICA

12.   MARKO CAPOR

13.   ANITA NOVAK

14.   MARIJELA ANTUNOVIĆ

15.   MATO ANTUNOVIĆ

16.   KATARINA MILJAK

17.   DARIO POLIĆ

18.   IVANA POLIĆ

19.   JOSIPA VEKIĆ

20.   ANTONIJA ŠMANJAK

21.   ANTONIO BRAJKOVIĆ

22.   KAROLINA BENDIŠ

23.   LUCIJANA BEĆIR

24.   IVICA OBAD

25.   LORA BUŠKOVIĆ

26.   IVA MILJANOVIĆ

27.   MARIJA OBLIZALO

28.   JELENA BAULE

29.   PERO PENDO

30.   PAVO ŽUPANOVIĆ

Načelnik

                                                                                                          Luka Korda

KLASA: 604-01-02-15/124                                                                            

UR.BROJ: 2117/02-02/3-15-01                                                        

Cavtat, 18. prosinca 2015.g.