O B A V I J E S T o upisu djece u prvi razred školske godine 2016./2017. u osnovne škole na području Dubrovačko-neretvanske županije

       HR grb

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U

DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

KLASA: 602-02/16-01/01

URBROJ: 2117-06/1-16-2

Dubrovnik, 15. siječnja 2016.

Na temelju odredbe članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“, broj 67/14), u svezi s odredbama članaka 17. – 21. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 -pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) i Plana upisa djece u I. razred školske godine 2016./2017. u osnovne škole na području Dubrovačko-neretvanske županije, KLASA: 602-02/16-01/01, URBROJ: 2117-06/1-16-1 od 15. siječnja 2016. godine, Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti daje

 

 O B A V I J E S T
o upisu djece u prvi razred školske godine 2016./2017. u osnovne škole
na području Dubrovačko-neretvanske županije

 

1. U I. razred školske godine 2016./2017. u osnovne škole na području Dubrovačko-

   neretvanske županije upisat će se djeca koja imaju prebivalište, odnosno prijavljeno

   boravište na području Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno na području koje

   pripada pojedinoj osnovnoj školi i to:

   1. djeca koja do 01. travnja 2016. godine imaju navršenih šest godina života,

   2. djeca koja do 31. ožujka 2016. godine nemaju navršenih šest godina života, ali koja do

       31. prosinca 2016. godine navršavaju šest godina života ako to, na zahtjev roditelja ili

       skrbnika i na prijedlog stručnog povjerenstva, odobri ovaj Ured državne uprave,

   3. djeca kojima je za školsku godinu 2015./2016. rješenjem ovoga Ureda državne uprave

     odgođen upis u prvi razred osnovne škole.

2. U I. razred osnovne škole u školskoj godini 2016./2017. u osnovne škole na

   području Dubrovačko-neretvanske županije obvezno se upisuju djeca iz točke 1.

   koja su hrvatski državljani, a djeca koja nisu hrvatski državljani, a imaju

   odobren boravak na području Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno

   na području koje pripada pojedinoj osnovnoj školi, mogu se upisati

   ako to žele njihovi roditelji, odnosno skrbnici, odnosno sukladno propisima o

   ulasku, kretanju, boravku i radu stranaca u Republici Hrvatskoj.

   Djeca državljana država članica Europske unije pravo na osnovno obrazovanje

   ostvaruju kao i hrvatski državljani.

– 2 –

3. Pozivaju se roditelji, odnosno skrbnici djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole u

   školskoj godini 2016./2017. da najkasnije do 19. veljače 2016. godine podnesu zahtjev

   za uvrštenje svog djeteta na popis djece dorasle za upis u I. razred osnovne škole na način

   kako je određeno u sljedećim točkama ove Obavijesti.

  

   Upisna područja pojedinih osnovnih škola utvrđena su Mrežom osnovnih škola („Narodne

   novine“, broj: 70/11) (čija je jedna sastavnica i Mreža osnovnih škola) donesenom

   temeljem odredbe članka 9. i 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

   kojom je propisano da je upisno područje za osnovne škole prostorno područje s kojeg se

   učenici upisuju u određenu osnovnu školu na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog

   boravišta a određuje se sukladno Državnom pedagoškom standardu.

   Zahtjevi za upis djece dorasle za upis se podnose na obrascu „Zahtjev za uvrštavanje

   djeteta na popis djece školskih obveznika“ koji je dostupan i na web stranici ovoga

   Ureda državne uprave (www.udu-dnz.hr.).

  

     Ispunjeni Zahtjev za uvrštavanje djeteta na popis djece školskih obveznika za upis u I.

     razred osnovne škole za:

   1. Osnovnu školu “Gruda”, Gruda 65, 20215 Gruda     

   2. Osnovnu školu “Cavtat”, Stjepana Radića 3, 20210 Cavtat

   3. Osnovnu školu “Župa Dubrovačka”, Dr Ante Starčevića 84, 20207 Mlini   

   4. Osnovnu školu “Lapad”, Od Batale 14, 20000 Dubrovnik

   5. Osnovnu školu Marina Getaldića, Frana Supila 3, 20000 Dubrovnik

   6. Osnovnu školu Ivana Gundulića, Sustjepanska 4, 20000 Dubrovnik

   7. Osnovnu školu Marina Držića, Volantina 6, 20000 Dubrovnik

   8. Osnovnu školu “Mokošica”, Bartola Kašića 20, 20236 Mokošica

   9. Osnovnu školu Antuna Masle, Lujaci 2, 20234 Orašac

   10. Osnovnu školu “Slano”, Trg Ruđera Boškovića 17, 20232 Slano

   11. Osnovnu školu “Primorje”, Smokovljani, 20205 Topolo        

   12. Osnovnu školu “Ston”, Put braće Mihanovića 8, 20230 Ston

   13. Osnovnu školu “Mljet”, 20225 Babino Polje  

   14. Osnovnu školu “Janjina”, 20246 Janjina

  

   roditelj, odnosno skrbnik treba dostaviti ovom Uredu državne uprave na e-mail:

   mare.mihocevic@udu-dnz.hr u prilogu koje treba dostaviti i skeniranu osobnu iskaznicu

   djeteta ili jednog od roditelja, odnosno skrbnika s kojim dijete stanuje, odnosno

   odgovarajuću potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu.

   Zahtjev za uvrštavanje djeteta na popis djece školskih obveznika se može dostaviti i

   osobno ili poštom na adresu:

Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Vukovarska 16

20 000 Dubrovnik

   u kom slučaju uz nju treba priložiti preslik osobne iskaznice, odnosno odgovarajuću

   potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu kako je naprijed navedeno.

  

– 3 –

   Za osnovne škole koje imaju sjedište na području ispostava ovoga Ureda državne uprave    

   ispunjen Zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika i to za:

   I. Ispostavu u Korčuli i to:

         1. Osnovnu školu “Kuna”, Kuna 43, 20243 Kuna     

         2. Osnovnu školu “Trpanj”, Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj

         3. Osnovnu školu Petra Šegedina, Joza Šunja 4, 20250 Orebić

         4. Osnovnu školu Petra Kanavelića, Dr Ante Starčevića 1, 20260 Korčula  

         5. Osnovnu školu “Ante Curać Pinjac”, 20275 Žrnovo          

         6. Osnovnu školu “Smokvica”, 20272 Smokvica        

         7. Osnovnu školu “Blato”, 1. Ulica, broj 25/2, 20271 Blato

         8. Osnovnu školu “Vela Luka”, Obala 3, broj 1, 20270 Vela Luka

   roditelj, odnosno skrbnik treba dostaviti Ispostavi u Korčuli na e-mail:

   anka.jurjevic2@gmail.com u prilogu koje treba dostaviti i skeniranu osobnu iskaznicu  

   djeteta ili jednog od roditelja, odnosno skrbnika s kojim dijete stanuje, odnosno

   odgovarajuću potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu.

   Zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika se može dostaviti i osobno ili

   poštom na adresu:

Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Ispostava u Korčuli

Trg A. i S. Radića 1

20260 Korčula

   u kom slučaju uz nju treba priložiti preslik osobne iskaznice, odnosno odgovarajuću

   potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu kako je naprijed navedeno.

   II. Ispostavu u Lastovu:

         1. Osnovnu školu “Braća Glumac”, 20290 Lastovo

   roditelj, odnosno skrbnik treba dostaviti Ispostavi u Lastovu na e-mail:

   udu-dnz.ispostava.lastovo@udu-dnz.hr u prilogu koje treba dostaviti i skeniranu osobnu

   iskaznicu djeteta ili jednog od roditelja, odnosno skrbnika s kojim dijete stanuje, odnosno

   odgovarajuću potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu.

   Zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika se može dostaviti i osobno ili

   poštom na adresu:

Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Ispostava u Lastovu

Dolac 3

20290 Lastovo

   u kom slučaju uz nju treba priložiti preslik osobne iskaznice jednog od roditelja, odnosno

   skrbnika, odnosno odgovarajuću potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu.

   III. Ispostave u Metkoviću:

– 4 –

           1. Osnovnu školu “Opuzen”, 20355 Opuzen

           2. Osnovnu školu “Kula Norinska”, 20341 Kula Norinska  

           3. Osnovnu školu Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 4, 20350 Metković  

           4. Osnovnu školu Don Mihovila Pavlinovića, Alojzija Stepinca 2,

               20355 Metković,

           5. Osnovnu školu “Otrići Dubrave”, 20277 Otrić Seoci

   roditelj, odnosno skrbnik treba dostaviti Ispostavi u Metkoviću na e-mail:

   branitelji.metkovic@udu-dnz.hr u prilogu koje treba dostaviti i skeniranu osobnu  

   iskaznicu djeteta ili jednog od roditelja, odnosno skrbnika s kojim dijete stanuje, odnosno

   odgovarajuću potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu.

   Zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika se može dostaviti i osobno ili

   poštom na adresu:

Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Ispostava u Metkoviću

Stjepana Radića 3

20350 Metković

   u kom slučaju uz nju treba priložiti preslik osobne iskaznice, odnosno odgovarajuću

   potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu kako je naprijed navedeno.

   IV. Ispostave u Pločama:

           1. Osnovnu školu “Vladimir Nazor”, Tina Ujevića 3, 20340 Ploče

           2. Osnovnu školu Fra Ante Gnječa, 20345 Staševica          

           3. Osnovnu školu Ive Dugandžića Mišića, Josipa Bana Jelačića 13, 20344 Komin

   roditelj, odnosno skrbnik treba dostaviti Ispostavi u Pločama na e-mail:  

   boris@skolskisport-dnz.hr u prilogu koje treba dostaviti i skeniranu osobnu iskaznicu

   djeteta ili jednog od roditelja, odnosno skrbnika s kojim dijete stanuje, odnosno

   odgovarajuću potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu.

   Zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika se može dostaviti i osobno ili

   poštom na adresu:

Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

   Ispostava u Pločama

Trg kralja Tomislava 16,

20340 Ploče

   u kom slučaju uz nju treba priložiti preslik osobne iskaznice, odnosno odgovarajuću

   potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu kako je naprijed navedeno.

   Neovisno od prethodno navedenog, roditelj, odnosno skrbnik, ako je to povoljnije  

   (praktičnije) za njega, ispunjeni Zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika

   može predati (dostaviti) i osnovnoj školi u koju se upisuje, odnosno na području koje

   dijete ima prebivalište, odnosno prijavljeno boravište, a ona će ga proslijediti nadležnoj

unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici ovoga Ureda državne uprave.

– 5 –

4. Za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik,

   roditelj, odnosno staratelj može najkasnije do 31. ožujka tekuće godine podnijeti zahtjev,      

   sukladno članku 8. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika

   te sastavu stručnih povjerenstava ovome Uredu državne uprave za uvrštavanje djeteta u

   popis školskih obveznika za prijevremeni upis. Zahtjev sepodnosi prema upisnom

   području na   temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta jednog od roditelja,

   odnosno skrbnika na način kako je navedeno u točki 3. ovoga Plana.

   Zahtjev za prijevremeni upis se podnosi na obrascu „Zahtjev za utvrđivanje  

   psihofizičkog stanja djeteta/učenika“ koji je, kao Obrazac 6, sastavnica Pravilnika o

   postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih  

   povjerenstava, a dostupan je i na web stranici ovoga Ureda državne uprave

   (www.udu-dnz.hr.).

   Mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta podnosi se

   školi prema upisnom području na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta

   jednog od roditelja, odnosno skrbnika.

   Također, uz narečeni zahtjev treba dostaviti ili na njemu navesti i podatke o imenu i

   prezimenu majke i oca djeteta, te broj telefona ili mobitela.

   Posebno se pripominje da je, ako se zahtjevi šalju elektronskom poštom, zbog

   preopterećenosti linija, potrebno provjeriti da li su zaprimljeni i to pozivom na

   odgovarajući broj telefona iz točke 10. ove Obavijesti.

5. Dijete kojemu je zbog teškog oštećenja zdravlja onemogućeno redovito školovanje ili koje

   ima višestruke teškoće, a čiji su roditelji u skladu s posebnim propisima stekli pravo na

   status roditelja njegovatelja, odnosno dijete koje je s obzirom na vrstu, stupanj i težinu

   oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na

   samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg

   se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći, može se privremeno osloboditi upisa

   u prvi razred osnovne škole, odnosno privremeno osloboditi već započetog školovanja,

   sukladno odredbi članka 19. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

   školi.

   Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u I. razred osnovne škole podnosi se na

   obrascu „Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika“ koji je, kao

   Obrazac 6, sastavnica Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta,

   učenika te sastavu stručnih povjerenstava, a dostupan je i na web stranici ovoga Ureda

   državne uprave (www.udu-dnz.hr.) i podnosi se prema upisnom području na temelju

   prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta jednog od roditelja, odnosno skrbnika kako je

   navedeno u točki 3. ovoga Plana.

   Medicinska dokumentacija o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno

   mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja podnosi se školi prema upisnom području na

   temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta ili jednog od roditelja, odnosno

   skrbnika s kojim dijete stanuje.

6. Djetetu, školskom obvezniku, na zahtjev stručnog povjerenstva škole, sukladno rješenju

– 6 –

   ovoga Ureda državne uprave može se odgoditi upis u prvi razred osnovne škole za jednu

   školsku godinu. Za dijete kojemu je u tekućoj godini odgođen upis u prvi razred obavezno

   se u slijedećoj školskoj godini ponovno provodi postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja

   radi upisa u prvi razred.

7. Nakon isteka roka za podnošenje prijava za upis, ovaj Ured državne uprave, i to Služba za

   opću upravu i društvene djelatnosti u Dubrovniku te ispostave, svatko za osnovne škole na

   svom uredovnom području, izradit će popis djece, školskih obveznika i dostavit će ga

   stručnim povjerenstvima osnovnih škola za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta,

   odnosno učenika, a raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece bit će objavljen na

   web stranici ovoga Ureda državne uprave te na oglasnim pločama osnovnih

   škola i dječjih vrtića.         

                                              

8. Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole

   provodi se u školi kojoj dijete pripada prema upisnom području, odnosno na čijem

   području ima prebivalište, odnosno prijavljeno boravište u razdoblju od 31. ožujka do

   15. lipnja 2016. godine, a sukladno odredbama Pravilnika o postupku utvrđivanja    

   psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava.

9.Za dijete koje ne može pristupiti pregledu u utvrđenom terminu, roditelj, odnosno skrbnik

   je dužan do 30. svibnja 2016. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole kojoj

   dijete pripada prema upisnom području koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

   U tom smislu, svaka će osnovna škola sama, odrediti datum upisa najkasnije

   do 30. lipnja 2016. godine, a iznimno do 31. kolovoza 2016. godine za djecu koja su iz

   opravdanih razloga ostala neupisana.

  

10. Pobliže informacije i obavijesti, osim u pojedinoj osnovnoj školi na čijem području

      dijete ima prebivalište, mogu se dobiti u ovom Uredu državne uprave, Službi za

      opću upravu i društvene djelatnosti u Dubrovniku, Vukovarska 16, na telefon broj:

      020/351-122, odnosno u njegovim ispostavama u: Korčuli na telefon: 020/711-106,

      Lastovu na telefon: 020/801-208, Metkoviću na telefon: 020/681-178 i Pločama na

      telefon: 020/679-135

Obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu
2016./2017. na području Dubrovačko-neretvanske županije (dopis)