Pravodobna reakcija: Palmina pipa zasad ne ugrožava stabla u Konavlima

gusjenice koje dubu rupe u deblima proširio se i na područje Župe dubrovačke.

Palme se svakodnevno nadziru i na području Općine Konavle.

– Zahvaljujući pravovremenoj reakciji stabla na javnim površinama, posebice na cavtatskoj rivi ovaj nametnik još uvijek nije napao, ističe zamjenik načelnika Općine Konavle Božo Lasić.

– Mi smo u Konavlima, još prije dvije, tri godine, kad se ovaj nametnik pojavio pravodobno reagirali. Dva do tri puta godišnje preventivno prskamo palmina stabla na javnim površinama i sredstvo koje koristimo do sada se pokazalo iznimno efikasnim. – rekao je Lasić, istaknuvši kako je žalosno što su brojna palmina stabla duž šireg dubrovačkog područja potpuno uništena od strane palmine pipe.

Lasić je dodao kako na području općine tek mali broj palmi raste u privatnim vrtovima i đardinima te da se, barem do sada, njihovi vlasnici nisu javljati tražeći pomoć ili nekakav savjet što raditi s palmama u slučaju da ih napadne pipa.

No, svi oni koji svoja stabla žele tretirati preventivnim sredstvima ili ih pak propisno ukloniti najbolja adresa na koju se mogu javiti svakako je ona od Sektora fitosanitarne inspekcije.