Poziv za 18.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

  grb opcine konavle
Općinsko vijeće

Sazivam 18.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 19.veljače 2016.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom”.
2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi 1″
3. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Konavle.
4. Prijedlog Odluke o auto-taksi prijevozu u cestovnom prometu.
5. Prijedlog zaključka o razrješenju v.d. ravnatelja Muzeja i galerija Konavle.
6. Prijedlog zaključka o imenovanju v.d. ravnatelja Muzeja i galerija Konavle.
7. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Konavle.
8. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Konavle.
9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine Konavle u 2016.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle:

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/16-01/18

UR.BROJ:2117/02-03/1-16-1

Cavtat,5.veljače 2016.g.