NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta SPREMAČICA – na određeno vrijeme

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta:

SPREMAČICA – na određeno vrijeme

• jedan ( 1 ) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto:
– završena osnovna škola

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
• životopis
• presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
• uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci ) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN. 10/97,107/07 i 94/13 )
• elektronički zapis ( potvrda)o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

Prijave se podnose od u roku od 8 dana od dana objavljivanja Natječaja.

Prijave za Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b. 20210 Cavtat s naznakom “Natječaj za radno mjesto spremačice.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Cavtat, 16.veljače 2016. g.