Poziv za 19.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

   grb opcine konavle
Općinsko vijeće

Sazivam 19.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 31.ožujka 2016.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2015.g.
2. MGK – Izvješće o zatečenom stanju pri preuzimanju dužnosti v.d. ravnatelja.
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi Muzeji i galerije Konavala.
4. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Konavle.
5. Prijedlog Odluke o auto-taksi prijevozu u cestovnom prometu.
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g.
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za 2015.g.
9. Izvješće o izvršenju Programa socijalno – zdravstvenih potreba u 2015.g.
10. Izvješće o izvršenju Programa utroška boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Općine Konavle za 2015.g.
11. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik za Općinu Konavle u 2016.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle:

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/16-01/19

UR.BROJ:2117/02-03/1-16-1

Cavtat,22.ožujka 2016.g.