ODLUKA o financiranju javnih potreba u socijalno zdravstvenoj skrbi za 2016.g.


Općinski Načelnik                                                                   

022-01-01/16-02/14                              
2117/02-03/4-16-02                                                         

27. svibnja 2016.g.

Na temelju članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle 08/15 ) Načelnik Općine Konavle donosi

ODLUKU
o financiranju javnih potreba u socijalno zdravstvenoj skrbi za 2016.g.

Prihvaćaju se programi prijavljeni na javni poziv u socijalno zdravstvenoj skrbi za 2016.g. i odobrava se financiranje kako slijedi:

R.

br.

P r i j a v i t e l j

Naziv programa

Iznos u kn

1

HKDD Konavle

pomoć i zaštita starijih i nemoćnih osoba s područja Općine Konavle

10.000,00

2

Društvo distrofičara DNŽ

„Pružamo si ruke za pomoć…“

5.000,00

3

Društvo naša djeca Gruda

redovan rad i organizacija Prvog pljeska

10.000,00

4

Caritas dubrovačke biskupije

„Posudionica medicinskih pomagala“

20.000,00

5

HORIZON – udruga za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja

radionice „Vršnjak-pomagač“

rad s učenicima

osnovnih škola Cavtat i Gruda

20.000,00

S navednim prijaviteljima zaključiti će se ugovor o financiranju.

Općinski Načelnik

                                                                                                          Luka Korda

Dostavljeno:

  1. Upravni odjel za proračun i financije – ovdje
  2. za objavu na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine
  3. Pismohrana