ODLUKA o financiranju javnih potreba u sportu za 2016. g. putem Općine Konavle

                                                                                

Općinski Načelnik                                                                   

022-01-01/16-02/02                              
2117/02-03/4-16-02                                                         

27. svibnja 2016.g.

Na temelju članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle 08/15 ) Načelnik Općine Konavle donosi

ODLUKU
o financiranju javnih potreba u sportu za 2016. g. putem Općine Konavle

Prihvaćaju se programi prijavljeni na javni poziv za aktivnosti u sportu za 2016. koje se financiraju putem Općine Konavle kako slijedi:

R.

br.

P r i j a v i t e l j

Naziv programa

Iznos u kn

1

Biciklistički klub Konavle

razvoj biciklizma, uključivanje djece i mladih i organizacija utrka

10.000,00

2

Jedriličarski klub Cavtat

organizacija tradicionalne regate

4.500,00

3

MNK Jadran Ljuta

organizacija tradicionalnog turnira

5.500,00

4

Osnovna škola Cavtat

izvanškolske aktivnosti učenika i nabava opreme

10.000,00

4

Osnovna škola Gruda

izvanškolske aktivnosti učenika i nabava opreme

10.000,00

S navednim prijaviteljima zaključiti će se ugovor o financiranju.

                       

                                                                                              Općinski načelnik

Luka Korda

Dostavljeno:

  1. Upravni odjel za proračun i financije – ovdje
  2. za objavu na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine
  3. Pismohrana